Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Energianvändning och energiproduktion

Tema TEMA.8.2

Energiförsörjningen i Stockholm baseras i allt högre utsträckning på förnybar energi. Omkring hälften av energin är förnyelsebar.

Av det totala värmebehovet i bebyggelsen försörjs cirka 80 procent av fjärrvärme, 15 procent av el och resten av eldningsolja. Trenden är tydlig: eldningsolja fasas ut och ersätts av fjärrvärme eller värmepumpar.

Tema