Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kolmonoxid

Veteranbil
Äldre bilar är den största källan till utsläpp av kolmonoxid. Foto: Mårten Björk
Tema TEMA.2.3

Utsläppen av kolmonoxid är normalt sett mycket låga. Halterna har sjunkit med 90 procent sedan 1990.

Kolmonoxid bildas i samband med ofullständig förbränning. Nya renare fordon har kraftigt minskat utsläppen från vägtrafiken. Halterna ligger normalt långt under miljökvalitetsnormen men vissa år överskrids miljökvalitetsnormen enstaka dagar på Sveavägen i samband med motorträffar med äldre bilar. Höga halter av kolmonoxid uppträder endast vid dessa tillfällen under ett till två dygn.
Miljökvalitetsnormer för kolmonoxid till skydd för människors hälsa finns sedan 2003.

Tema