Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kolmonoxid - årsmedel

Indikator TEMA.2.3.2

Utsläppen av kolmonoxid i staden kommer nästan helt och hållet från vägtrafiken. Fordonens utsläpp är vanligtvis något större under kalla perioder beroende på större effekt av kallstarter.

Halten kolmonoxid - årsmedelvärde

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av CO har minskat kraftigt sedan år 1990, till stor del p.g.a. effektivare avgasrening som kraftigt begränsat utsläppen från vägtrafiken. Störst minskning har skett i gatunivå där halterna har minskat med över 90 %.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-05-07