Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kolmonoxid - åttatimmarsmedel

Indikator TEMA.2.3.1

I Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges miljökvalitetsnorm för CO. Normvärdet är angivet som ett högsta glidande medelvärde under 8 timmar, vilket inte får överstiga 10 mg/m3. Normvärdet avser skydd för människors hälsa.

Halten kolmonoxid i trafikmiljö på Hornsgatan - åttatimmarsmedelvärde

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
1,0 mg/m3 (2019).
Utgångsvärde:
3,8 mg/m3 (2000).
Miljökvalitetsnorm:
10 mg/m3 (2004).

Kommentar

Miljökvalitetsnormer klaras med god marginal. Undantagsvis kan halter över miljökvalitetsnormen uppmätas i samband med motorträffar där en större mängd äldre fordon är inblandade.

Mätvärdet som anges är uppmätt på Hornsgatan där mätningar görs på bägge sidorna av gatan. Värdet utgör det högsta av dessa. Hornsgatan är en av de mest avgasbelastade gatorna i Stockholm.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-05-07