Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmarker och småvatten

Grodyngel
Foto: Fredrik Lindse
Tema TEMA.4.11.4

Många djur och växter är knutna till våtmarker, som är mycket produktiva ekosystem. Staden har det senaste decenniet börjat motverka den tilltagande dräneringen av landskapet genom att restaurera våtmarker och småvatten för bland annat groddjur.

Ett stort antal växter och djur, varav flera är hotade eller missgynnade, är beroende av våtmarker. Sedan början av 1800-talet har mycket av landets våtmarksareal torrlagts och förstörts, vilket blivit särskilt tydligt i städerna. I Stockholm är många våtmarksarter, som groddjur och vadarfåglar, i en utsatt situation då deras livsmiljöer försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning. Staden har därför försökt restaurera våtmarker i viktiga delar av grönstrukturen, till exempel på Järvafältet och södra Djurgården, för att på nytt få in och gynna våtmarksarterna i landskapet.

Åtgärdskarta natur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i vitt och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Skönstaholmsfältet utvecklingsområde

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Dagvattenanläggning 481, Förbifart Stockholm

Pågående

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Råcksta Träsks norra inlopp

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Pågående
Dagvattendamm på Grimstafältet

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Damm vid Sälgstigen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Lillsjön

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Solvik, Fållan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Snösätra

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Pågående
Dämning i Magelungsdikets nedre dalgång

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid trafikplats Skogås

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Rödkindavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Kortvingevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Nordmarksvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Rågsvedsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Linatorpvägen-Nynäsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Farsta ridskola

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Hagsätra trafikplats

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Gräsmarksgränd

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

18

Pågående
Dagvattendamm vid Coop Huddingevägen-Ågestavägen

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm på skoltomt, Högmoravägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm nedanför Fagersjöskolan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm i Kräpplaparken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

22

Pågående
Dagvattendamm i Bäverdalen

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

23

Pågående
Dagvattendammar vid Nykroppagatan

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

24

Genomförd
Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Fågelviksbacken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2023

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

25

Förslag till åtgärd
Damm vid Storskiftesvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Damm vid Sjöstigen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

27

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Sjöstigen-Vadarevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

28

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Myrvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

29

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Långsjövägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

30

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Allévägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

31

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

32

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

33

Pågående
Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde

Pågående

Fysiska åtgärder

Fortifikationsverket, Försvaret, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

34

Pågående
Dagvattenrening vid Mörtvik

Pågående

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun

Fysiska åtgärder

35

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Remivägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

36

Förslag till åtgärd
Dagvattendammar vid Länna industriområde

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

37

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Torpstugevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

38

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Skrubba Malmväg

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

39

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Sjötorpsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

40

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Lilla Sköndal

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

41

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Blåklintsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

42

Genomförd
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

43

Genomförd
Järva - Hästa groddamm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Exploateringskontoret, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

44

Genomförd
Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2006

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

45

Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Hässelby Golf, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkhamns fältskola

Fysiska åtgärder

46

Pågående
Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

47

Pågående
Funktionsförbättring av Kräppladammarna

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

48

Planerad
Grimsta - återställning av våtmark och groddjursdamm

Planerad

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Skötselåtgärder

49

Genomförd
Skötselplan för Råcksta Träsk

Genomförd

Skötselåtgärder

2011

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Skötselåtgärder

50

Genomförs kontinuerligt
Skogvaktarkärret - bete av våtängar

Genomförs kontinuerligt

Skötselåtgärder

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Skötselåtgärder

51

Förslag till åtgärd
Fördjupad hydromorfologisk utredning

Förslag till åtgärd

Skötselåtgärder

Miljöförvaltningen

Skötselåtgärder

52

Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering

Genomförs kontinuerligt

Skötselåtgärder

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Skötselåtgärder

53

Genomförd
Skötselplaner för befintliga dammar

Genomförd

Skötselåtgärder

2022

Bromma stadsdelsförvaltning, Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Skötselåtgärder

54

Förslag till åtgärd
Natur- och rekreationsåtgärder i Rågsveds naturreservat

Förslag till åtgärd

Skötselåtgärder