Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Den bostadsnära naturen

Människor har slagit sig ner på gräsmattan.
Mariatorget i grönska. Foto: Lennart Johansson
Tema TEMA.4.11.2

Vardagsnaturen är viktig för stockholmarna, men den har också ekologisk betydelse och kan hysa både naturvärden och artrika miljöer.

De flesta som bor och arbetar i Stockholm har nära till naturen, både till större, sammanhängande naturområden och till den viktiga men mer finmaskiga grönstrukturen där emellan. Närheten till mindre natur- och parkområden, blommande koloniträdgårdar eller vattenmiljöer är en kvalitet som uppskattas av många.

I Stockholm består även den bostadsnära naturen ofta av artrika naturtyper, även om ytorna är mindre än i våra friluftsområden. Exempelvis finns dammar och skogsdungar med gamla ekar och tallar. Kyrkogårdar kan också ha höga naturvärden, där äldre träd ofta hyser skyddsvärda arter. Närnaturens geografiska läge kan innebära viktiga länkar för att upprätthålla spridningssamband.

Uppdaterad: 2023-10-04