Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholms blågröna infrastruktur

Flygbild över Stockholm. Grönska, vatten och bebyggelse
Staden från ovan. Foto: Lennart Johansson.
Tema TEMA.4.11.1

Blågrön infrastruktur innebär ett sammanhängande nätverk av ekologiskt funktionella miljöer på land och i vatten. Denna struktur innehåller spridningsvägar som ger växter och djur möjlighet att förflytta sig mellan sina livsmiljöer.

Karta: Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden i Stockholm

Den blågröna infrastrukturen tillhandahåller olika ekosystemtjänster och skapar förutsättningar för biologisk mångfald. Den kan jämföras med den "grå” infrastrukturen av exempelvis vägar, avlopp och elnät.

Stockholms blågröna infrastruktur, som även kallas "ekologiskt särskilt betydelsefulla områden" (ESBO), finns återgiven i stadens översiktsplan. Den bygger på en analys som gjorts utifrån tillgängliga landskapsekologiska kunskapsunderlag. Strukturen är indelad i tre huvudsakliga ekologiska funktioner: kärnområden, livsmiljöer för skyddsvärda arter samt spridningszoner.

Kartan ovan visar även delar av den regionala grönstruktur som Stockholm är en del av. Denna kan ses i sin helhet i en bild som länkas längst ner på sidan.

Åtgärdskarta natur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i vitt och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Faunapassager

1

Genomförd
Groddjurstunnlar vid Spångavägen

Genomförd

Faunapassager

2013

Trafikkontoret

Faunapassager

2

Genomförd
Kombinerad ridbro/viltbro över Värtabanan

Genomförd

Faunapassager

2007

Banverket, Idrottsförvaltningen, Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Faunapassager

3

Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Förslag till åtgärd

Faunapassager

Faunapassager

4

Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Förslag till åtgärd

Faunapassager

Faunapassager

5

Förslag till åtgärd
Hansta - groddjurspassage Akallavägen

Förslag till åtgärd

Faunapassager

Faunapassager

6

Förslag till åtgärd
Örby - Faunapassage Örbyleden

Förslag till åtgärd

Faunapassager

Faunapassager

7

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Akallavägen

Förslag till åtgärd

Faunapassager

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Faunapassager

8

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Faunapassager

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Faunapassager

9

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen

Förslag till åtgärd

Faunapassager

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Faunapassager

10

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Magelungens strand

Förslag till åtgärd

Faunapassager

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Faunapassager

11

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Västra stambanan Älvsjö

Förslag till åtgärd

Faunapassager

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Uppdaterad: 2023-11-20