Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fåglar

Fasan
Fasan. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.3

Antalet häckande fågelarter i Stockholm har de senaste åren hållit sig omkring 126, vilket innebär knappt hälften av arterna i Sveriges häckfågelfauna. Även i innerstaden häckar ett drygt 60-tal arter.

Stockholms fågelfauna är relativt artrik för en storstad, mycket beroende på variationen av livsmiljöer som stadens sammanhängande grön- och blåstruktur erbjuder. Fåglar har ofta bra spridningsförmåga, men fragmentering av landskapet påverkar artsammansättningen. Särskilt påverkade blir de arter som kräver lite större ytor. Till exempelvis behöver sånglärka stora öppna gräsmarker, medan tofsmes och talltita kräver stora ytor av barrskog.

Svarthakedopping hör till de litet ovanligare fågelarterna man kan få se i Stockholm, bland annat i Kyrksjölötens naturreservat. Hägerkolonin vid Isbladskärret på Djurgården är en annan sevärdhet.

De flesta (omkring 20) av landets rovfågel- och ugglearter besöker Stockholm, men endast hälften av dessa häckar här. Till de senare hör duvhök, som gynnas av stadens rikliga tillgång på kråkfåglar och duvor. Duvhöken behöver äldre, kraftiga träd för sina risbon.

Försök att återinplantera ungar av pilgrimsfalk, en art som tidigare funnits i staden, görs av Stockholms Ornitologiska Förening med hittills ovisst resultat. Fågelflottar har tidigare lagts ut som extra häckplatser för sjöfåglar.

Innerstadens lufthav nyttjas om sommaren av tornseglare, som gärna bygger bo under takpannor. Den sällsynta arten svart rödstjärt är också knuten till stenstaden; 2015 hördes den sjunga från både Musikmuseets och Dramatens tak! Under vintrarna samlas tusentals sjöfåglar i de öppna vattnen vid Norrström, där staden bedriver fågelmatning sedan 1950-talet.

Åtgärdskarta natur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i vitt och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Ombyggnad av kommunala gatu- och bebyggelseytor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholm Parkering, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, Trafikkontoret, Tyresö kommun

Åtgärder

1

Pågående
Bevara död ved

Pågående

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Åtgärder

2

Pågående
Vegetationsskörd i östra diket

Pågående

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Åtgärder

3

Genomförd
Benjeshäck/Biodepå på Södermalm

Genomförd

Åtgärder

2021

Åtgärder

4

Pågående
Vasskörd

Pågående

Åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Lillsjön

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Råcksta Träsks norra inlopp

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

7

Pågående
Dagvattendamm på Grimstafältet

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Farsta ridskola

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

9

Pågående
Dagvattenanläggning 481, Förbifart Stockholm

Pågående

Åtgärder

Åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Rening av dagvatten från Ulvsundavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

11

Pågående
Funktionsförbättring av Kräppladammarna

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Ombyggnad för lokal dagvattenhantering i befintlig miljö

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Huddinge kommun, Stockholm Parkering, Trafikkontoret

Åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid trafikplats Skogås

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

14

Pågående
Dämning i Magelungsdikets nedre dalgång

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Rödkindavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Solvik, Fållan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Snösätra

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Hagsätra trafikplats

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Nordmarksvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Rågsvedsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Linatorpvägen-Nynäsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Kortvingevägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Gräsmarksgränd

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

24

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm på skoltomt, Högmoravägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

25

Pågående
Dagvattendamm vid Coop Huddingevägen-Ågestavägen

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm nedanför Fagersjöskolan

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

27

Genomförd
Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Fågelviksbacken

Genomförd

Åtgärder

2023

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

28

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm i Kräpplaparken

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

29

Pågående
Dagvattendamm i Bäverdalen

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

30

Pågående
Dagvattendammar vid Nykroppagatan

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

31

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Allévägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

32

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Sjöstigen-Vadarevägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

33

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Myrvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

34

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Långsjövägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

35

Förslag till åtgärd
Damm vid Sälgstigen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

36

Förslag till åtgärd
Bevarande av träd och död ved

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

37

Förslag till åtgärd
Damm vid Storskiftesvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

38

Förslag till åtgärd
Damm vid Sjöstigen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

39

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

40

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

41

Förslag till åtgärd
Skörda vegetation

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Åtgärder

42

Genomförd
Tornseglarholkar på tekniska nämndhuset

Genomförd

Åtgärder

2016

Bee Urban, Fastighetskontoret

Åtgärder

43

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Lilla Sköndal

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

44

Förslag till åtgärd
Dagvattendammar vid Länna industriområde

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

45

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Torpstugevägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

46

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Skrubba Malmväg

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

47

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Sjötorpsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

48

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Remivägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

49

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Blåklintsvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

50

Genomförd
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Genomförd

Åtgärder

2007

Trafikkontoret

Åtgärder

51

Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna

Genomförd

Åtgärder

2011

Solna stad

Åtgärder

54

Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Laduviken

Genomförd

Åtgärder

2005

Åtgärder

55

Genomförs kontinuerligt
Fågelmatning vintertid vid Strömmen

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Trafikkontoret

Åtgärder

56

Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Åtgärder

57

Genomförd
Informationssatsning om Strömmens fågelliv

Genomförd

Åtgärder

2017

Miljöförvaltningen, Stadsledningskontoret, Stockholms ornitologiska förening

Åtgärder

58

Förslag till åtgärd
Uppsättning av tornseglarholkar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholms ornitologiska förening

Åtgärder

59

Förslag till åtgärd
Högstubbar för mindre hackspett

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

60

Planerad
Grimsta - återställning av våtmark och groddjursdamm

Planerad

Åtgärder

Trafikkontoret

Åtgärder

61

Genomförd
Ny park på Vårbergstoppen

Genomförd

Åtgärder

2021