Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Informationssatsning om Strömmens fågelliv

Infoskylt om Strömmens fågelliv
Infoskylt om Strömmens fågelliv. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.3.4

Vid Strömmen i centrala Stockholm bedriver staden sedan 1950-talet fågelmatning vintertid. Aktiviteten drar till sig en mängd olika fågelarter. En informationssatning kring Strömmens fågelliv sker i samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms Ornitologiska förening (StOF).

I samarbete med Stockholms stad tog StOF år 2015 fram en ny informationstavla om Strömmens fågelliv med illustrationer av konstnären Hans Larsson.

Under 2017 utkom en uppdaterad broschyr om Strömmens fågelliv innehållandes bilder och beskrivningar av de vanligaste arterna vid Strömmen. Broschyren kan laddas ner här intill. Andra inslag i projektet är insatser för att förebygga och åtgärda fågelskador, en affisch baserad på infotavlan samt fågelguidning vid Strömmen.

Åtgärderna finansierades av Alfhild Lundins fond och Makarna Runers donation, som staden förvaltat.

Aktör
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsledningskontoret
  • Stockholms ornitologiska förening
Kontakt
Uppdaterad: 2017-05-30
Stadsdelar Tema