Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fågelmatning vintertid vid Strömmen

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.3.1

Vinterfåglar på Stockholms öppna vatten är ett uppmärksammat och tilltalande inslag i stadsbilden. Men fåglarna har svårt att själva skaffa sig föda under den kalla årstiden. Redan på 1930-talet matades fåglar vid Strömmen och sedan 1955 utfodras de regelbundet varje vinter av staden.

Strömmen har ett rikt fågelliv vintertid, då många sjöfåglar söker sig till de öppna vattenytorna. Stockholms stad utför fågelmatning årligen under perioden december - mars. Ansvaret för åtgärden överfördes 2007 från Norrmalms stadsdelsförvaltning till Trafikkontoret. Matningen är populär både bland stockholmarna och tillfälliga besökare.

Över 90 fågelarter har setts vid Strömmen den senaste tioårsperioden, varav ett 30-tal arter är vanliga på vintern. Bland annat kan du se:

Knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, vitkindad gås, gräsand, brunand, vigg, knipa, storskrake, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, havsörn, duvhök, sparvhök, sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, silltrut, vittrut, kaja, gråsparv och pilfink.