Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturskydd

Tema TEMA.4.2

I Stockholm finns tolv reservat, en nationalstadspark och många fina strandskyddade stränder. Totalt är en tredjedel av grön- och blåytorna i Stockholm skyddade.

Stadens grönområden erbjuder rofylldhet, naturupplevelser och aktiviteter året om, från Flatens naturreservat i söder till Hansta i norr. Naturen är alltid nära i Stockholm och bidrar till stadens unika värden.

Genom att skydda ett värdefullt områdes natur- och kulturlandskap säkerställs tillgången och möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla värdena för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. För flera av reservaten i Stockholm betonas även vikten av en sammanhängande regional grönstruktur.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Naturreservatbildning för Nackareservatet

Genomförd

2006

Stadsbyggnadskontoret

Genomförd

1

Genomförd
Naturreservatsbildning för västra Älvsjöskogen

Genomförd

2015

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

Genomförd

2

Genomförd
Kulturreservatsbildning för Igelbäcken

Genomförd

2006

Stadsbyggnadskontoret

Genomförd

3

Genomförd
Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Genomförd

2018

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningarna

Genomförd

4

Genomförd
Naturreservatsbildning för Rågsveds friområde

Genomförd

2018

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningarna

Genomförd

5

Genomförd
Naturreservatsbildning för Hagsätraskogen

Genomförd

2021

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

Pågående

6

Pågående
Naturreservatsbildning för Kyrkhamn

Pågående

Exploateringskontoret

Tema