Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fiskar

Hoppande havsöring
Hoppande havsöring vid Sickla sluss fisktrappa. Foto: Bengt Carlsson
Tema TEMA.4.3.2

I Stockholms sjöar är abborre, gädda och mört vanliga arter. Grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet hör däremot till ovanligheterna. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.

Provfiske

Provfiske genomförs på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall vartannat eller vart tredje år i sjöarna Flaten, Långsjön och Trekanten med syfte att följa upp genomförda åtgärder, främst fällning av fosfor i bottensediment. Även i Ältasjön genomförs regelbundna provfisken men där är den lokala föreningen Ältens Fiskeklubb ansvarig. Övriga sjöar provfiskas på uppdrag av Miljöförvaltningen. Sedan år 2017 provfiskas samtliga sjöar minst en gång vart sjätte år.

Vattendirektivets införande har medfört att fisk utgör en av kvalitetsfaktorerna som ligger till grund för bedömningen av ekologisk status. Målsättningen med provfiskena är att beskriva sjöarnas fisksamhällen och hur de förändras över tiden samt utifrån provfiskeresultatet göra en bedömning av miljötillståndet i sjöarna.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i blått.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Förbättra förutsättningarna för rovfisk

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Nacka kommun, Sportfiskarna

Åtgärder

1

Genomförd
Fiskväg vid Ulriksdals slott

Genomförd

Åtgärder

2014

Idrottsförvaltningen, Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens fastighetsverk

Åtgärder

2

Genomförd
Fungerande fiskväg i Laduvikens utlopp

Genomförd

Åtgärder

2015

Kungl. Djurgårdens Förvaltning, Sportfiskarna

Åtgärder

3

Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron

Genomförd

Åtgärder

2013

Trafikverket

Åtgärder

4

Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna

Genomförd

Åtgärder

2011

Solna stad

Åtgärder

5

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Genomförd

Åtgärder

2011

Trafikkontoret

Åtgärder

6

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge

Genomförd

Åtgärder

2007

Solna stad, Sundbybergs stad

Åtgärder

7

Genomförd
Skötselavtal för fiskväg vid Sickla

Genomförd

Åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Anlägga ny fiskväg vid ombyggnaden av Slussen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen

Åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

11

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

Åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen

Åtgärder

12

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Åtgärder

13

Genomförs kontinuerligt
Utsättning av havsöring i Sickla kanal

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Idrottsförvaltningen

Åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Förbättrade bottenstrukturer och strandägaråtgärder

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Fria vandringsvägar för fisk

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Tyresö kommun

Åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Placera ut risvasar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Artificiellt rev

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Utreda möjligheten att flytta bryggor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen