Betydelse av att lämna in farligt avfall

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som tycker att det är mycket eller ganska viktigt att som enskild person att lämna in farligt avfall (färgrester, lösningsmedel mm) för omhändertagande.
Andel invånare som anser att det är mycket eller ganska viktigt att lämna in farligt avfall (färgrester, lösningsmedel m.m.) för omhändertagande.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.10.3.5
Senast uppdaterad: 2017-06-07