Stockholmarna om stadens miljöarbete

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att det är mycket bra eller ganska bra att staden bedriver ett aktivt miljöarbete.

Andel stockholmare som anser att det är mycket eller ganska bra att staden bedriver ett aktivt miljöarbete.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.1.5
Senast uppdaterad: 2014-06-02