Miljöintresse, oro och kunskaper

7 av 10 stockholmare är intresserade av miljöfrågor. Nära 8 av 10 oroar sig för den framtida miljöutvecklingen.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Kunskaper om hur man undviker skadliga ämnen

Indikator TEMA.10.2.5 Andel stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika miljö- och hälsofarliga ämnen när de gör sina inköp.
Delområde TEMA.10.2
Senast uppdaterad: 2016-11-18