Miljöintresse, oro och kunskaper

Under flera år har en stigande oro för ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder kunnat noteras i medborgarenkäterna. Även 2016 är det dessa miljöproblem som invånarna uppfattar som de absolut största. Även kemikalieutsläpp och gifter i miljön anses vara stora problem, trots att andelen som uppger detta alternativ minskat.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Oro för ohållbar konsumtion/avfall

Indikator TEMA.10.2.6 Andel invånare som anser att ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder är ett av de två största miljöproblemen

Oro för kemikalier/gifter

Indikator TEMA.10.2.7 Andel invånare som anser att kemikalieutsläpp och gifter i miljön är ett av de två största miljöproblemen

Oro för förorenad luft

Indikator TEMA.10.2.8 Andel invånare som anser att förorenad luft utomhus är ett av de två största miljöproblemen

Oro för exploatering av natur

Indikator TEMA.10.2.10 Andel invånare som anser att exploatering av natur och rekreativa områden är ett av de två största miljöproblemen

Oro för bullerstörning

Indikator TEMA.10.2.11 Andel invånare som anser att bullerstörning är ett av de två största miljöproblemen

Oro för ohälsosam inomhusmiljö

Indikator TEMA.10.2.12 Andel invånare som anser att ohälsosam och dålig inomhusmiljö är ett av de två största miljöproblemen

Kunskaper om hur man undviker skadliga ämnen

Indikator TEMA.10.2.5 Andel stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika miljö- och hälsofarliga ämnen när de gör sina inköp.
Delområde TEMA.10.2
Senast uppdaterad: 2017-06-09