Miljöintresse, oro och kunskaper

Under flera år har en stigande oro för ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder kunnat noteras i medborgarenkäterna. Även 2016 är det dessa miljöproblem som invånarna uppfattar som de absolut största. Även kemikalieutsläpp och gifter i miljön anses vara stora problem, trots att andelen som uppger detta alternativ minskat.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen har genomförts vart tredje år fram till 2016.

Indikatorer

Kunskaper om hur man undviker skadliga ämnen

IndikatorTEMA.10.2.5 Andel stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika miljö- och hälsofarliga ämnen när de gör sina inköp.
Tema TEMA.10.2
Senast uppdaterad: 2020-01-30