Kunskaper om hur man kan minska sin klimatpåverkan

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om vad de kan göra för att minska sin klimatpåverkan.

Andel stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper för att minska sin klimatpåverkan.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.2.4
Senast uppdaterad: 2014-05-28