Kunskaper om hur man kan minska sin klimatpåverkan

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om vad de kan göra för att minska sin klimatpåverkan.
Andel stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper för att minska sin klimatpåverkan.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.10.2.4
Senast uppdaterad: 2017-06-07