Kunskaper om hur man lever miljövänligt

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att de har mycket eller ganska bra kunskaper om vad de kan göra för att leva miljövänligt.
Andel invånare som anser att de har mycket eller ganska bra kunskaper om vad de kan göra för att leva miljövänligt.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga har omformulerats i senare medborgarenkäter, varför tidsserien bara sträcker sig till 2007.
Indikator TEMA.10.2.3
Senast uppdaterad: 2017-06-07