Kunskaper om hur man lever miljövänligt

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att de har mycket eller ganska bra kunskaper om vad de kan göra för att leva miljövänligt.

Andel invånare som anser att de har mycket eller ganska bra kunskaper om vad de kan göra för att leva miljövänligt.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.2.3
Senast uppdaterad: 2014-05-28