Kunskaper om hur man undviker skadliga ämnen

Indikatorn visar andelen stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika miljö- och hälsofarliga ämnen när de gör sina inköp.
Andel stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika miljö- och hälsofarliga ämnen när de gör sina inköp.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.10.2.5
Senast uppdaterad: 2017-06-07