Kunskaper om hur man undviker skadliga ämnen

Indikatorn visar andelen stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika miljö- och hälsofarliga ämnen när de gör sina inköp.

Andel stockholmare som anser att de har mycket bra eller ganska bra kunskaper om hur de kan undvika miljö- och hälsofarliga ämnen när de gör sina inköp.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.2.5
Senast uppdaterad: 2014-05-28