Hushållens köp av ekologiska livsmedel

Nyckeltalet visar stockholmarnas inköp av ekologiskt framställda livsmedel. Val av inköp antyder såväl förändringar i hushållens kostvanor och attityder till ekologiska livsmedel som förändringar av tillgång och utbud av ekologiska livsmedel.
Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa ekologiskt framställda livsmedel.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Överlag kan konstateras att den rådande trenden med medvetna val håller i sig. Andelen som alltid eller oftast väljer att köpa ekologiska livsmedel har ökat med 11 procentenheter sedan 2013, vilket innebär att närmare hälften av de svarande idag väljer ekologiska alternativ.
Diagram TEMA.10.4.1
Senast uppdaterad: 2017-06-07
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt