Hushållens köp av ekologiska livsmedel

Nyckeltalet visar stockholmarnas inköp av ekologiskt framställda livsmedel. Val av inköp antyder såväl förändringar i hushållens kostvanor och attityder till ekologiska livsmedel som förändringar av tillgång och utbud av ekologiska livsmedel.

Data hämtas från enkäter som skickas ut till slumpmässigt utvalda invånare i Stockholms stad.

Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa ekologiskt framställda livsmedel.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen stockholmare som anger att de oftast eller alltid väljer ekologiska livsmedel ligger på 36 procent och ökar stadigt.
Kompletterande indikator TEMA.10.4.1
Senast uppdaterad: 2014-05-28
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt