Åsikter och attityder, avfall


Foto: Svartpunkt
Stockholmarna är mer nöjda med möjligheterna att källsortera hushållsavfall än tidigare. Fler har förtroende för att det avfall som de sorterar ut tas omhand och återvinns på ett bra sätt.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Möjlighet att lämna källsorterat hushållsavfall

IndikatorTEMA.9.4.1 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 68 %2016

Skötsel av återvinningsstationer

IndikatorTEMA.9.4.2 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av den närmaste återvinningsstationen
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 42 %2016

Skötsel av fastighetens källsorteringsrum

IndikatorTEMA.9.4.3 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av fastighetens källsorteringsrum/miljöstuga
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 44 %2016

Möjligheter att lämna farligt avfall

IndikatorTEMA.9.4.4 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna farligt avfall
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 34 %2016

Tillgång till återvinningscentraler

IndikatorTEMA.9.4.5 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna grovavfall på återvinningscentralerna
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 45 %2016

Förtroende för stadens avfallshantering

IndikatorTEMA.9.4.6 Andel invånare som har mycket eller ganska stort förtroende för att det avfall de sorterar ut tas omhand och återvinns på ett bra sätt.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2004
Senaste värdet: 58 %2013
Tema TEMA.9.4
Senast uppdaterad: 2020-01-30