Möjlighet att lämna källsorterat hushållsavfall

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden.

Kommentar

Andelen som uppger att de är nöjda med möjligheten att källsortera och lämna avfall nära bostaden fortsätter att öka. Totalt 68 procent uppger att de är nöjda i årets undersökning, varav 32 procent är mycket nöjda. Frågan innefattar såväl fastighetsnära källsortering som återvinningsstationer med gröna behållare.
Indikator TEMA.9.4.1
Senast uppdaterad: 2017-06-07