Återlämning av förbrukade batterier

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in förbrukade batterier.

Andel invånare som oftast eller alltid återlämnar förbrukade batterier.
Färgruta Hela Stockholm
Indikator TEMA.9.3.7
Senast uppdaterad: 2014-05-28