Återlämning av förbrukade batterier

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in förbrukade batterier.
Andel invånare som oftast eller alltid återlämnar förbrukade batterier.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.7
Senast uppdaterad: 2017-06-09