Återvinning av elavfall

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in elavfall för återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid lämnar elavfall till återvinning.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Älvsjö 92 2013
Bromma 91 2013
Hela Stockholm 91 2016
Hässelby-Vällingby 91 2013
Skarpnäck 90 2013
Spånga-Tensta 89 2013
Kungsholmen 89 2013
Hägersten-Liljeholmen 88 2013
Östermalm 86 2013
Farsta 83 2013
Södermalm 83 2013
Norrmalm 82 2013
Enskede-Årsta-Vantör 79 2013
Rinkeby-Kista 77 2013
Skärholmen 76 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.8
Senast uppdaterad: 2017-06-09