Återvinning av elavfall

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in elavfall för återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid lämnar elavfall till återvinning.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Älvsjö  92 2013
Bromma  91 2013
Hela Stockholm  91 2016
Hässelby-Vällingby  91 2013
Skarpnäck  90 2013
Spånga-Tensta  89 2013
Kungsholmen  89 2013
Hägersten-Liljeholmen  88 2013
Östermalm  86 2013
Farsta  83 2013
Södermalm  83 2013
Norrmalm  82 2013
Enskede-Årsta-Vantör  79 2013
Rinkeby-Kista  77 2013
Skärholmen  76 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.8
Senast uppdaterad: 2017-06-09