Grovsopor till återvinningscentral

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.
Andel invånare som oftast eller alltid lämnar grovsopor på återvinningscentralerna.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2007 55
Hela Stockholm 2010 66
Hela Stockholm 2013 71
Hela Stockholm 2016 86
Bromma 2007 67
Bromma 2010 77
Bromma 2013 86
Enskede-Årsta-Vantör 2007 64
Enskede-Årsta-Vantör 2010 67
Enskede-Årsta-Vantör 2013 70
Farsta 2007 51
Farsta 2010 75
Farsta 2013 73
Hägersten-Liljeholmen 2007 51
Hägersten-Liljeholmen 2010 62
Hägersten-Liljeholmen 2013 71
Hässelby-Vällingby 2007 80
Hässelby-Vällingby 2010 80
Hässelby-Vällingby 2013 81
Kungsholmen 2007 44
Kungsholmen 2010 61
Kungsholmen 2013 69
Norrmalm 2007 49
Norrmalm 2010 64
Norrmalm 2013 67
Rinkeby-Kista 2007 45
Rinkeby-Kista 2010 66
Rinkeby-Kista 2013 63
Skarpnäck 2007 48
Skarpnäck 2010 67
Skarpnäck 2013 74
Skärholmen 2007 53
Skärholmen 2010 66
Skärholmen 2013 68
Spånga-Tensta 2007 75
Spånga-Tensta 2010 76
Spånga-Tensta 2013 85
Södermalm 2007 40
Södermalm 2010 55
Södermalm 2013 59
Älvsjö 2007 76
Älvsjö 2010 79
Älvsjö 2013 86
Östermalm 2007 54
Östermalm 2010 61
Östermalm 2013 67
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.10
Senast uppdaterad: 2017-06-09