Hushåll som komposterar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som sorterar sitt matavfall till kompostering.

Andel hushåll i Stockholm som oftast eller alltid sorterar sitt matavfall till kompostering.
Färgruta Hela Stockholm
Kompletterande indikator TEMA.9.3.9
Senast uppdaterad: 2014-05-28
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen