Retur av burkar och glas

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast pantar returburkar och returglas.

Andel invånare som oftast eller alltid pantar returburkar och returglas.
Färgruta Hela Stockholm
Indikator TEMA.9.3.4
Senast uppdaterad: 2008-06-26