Retur av burkar och glas

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast pantar returburkar och returglas.
Andel invånare som oftast eller alltid pantar returburkar och returglas.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 94
Hela Stockholm 2007 95
Hela Stockholm 2010 93
Hela Stockholm 2013 92
Bromma 2004 95
Bromma 2007 97
Bromma 2010 96
Bromma 2013 91
Enskede-Årsta-Vantör 2004 95
Enskede-Årsta-Vantör 2007 95
Enskede-Årsta-Vantör 2010 93
Enskede-Årsta-Vantör 2013 92
Farsta 2004 95
Farsta 2007 95
Farsta 2010 93
Farsta 2013 94
Hägersten-Liljeholmen 2004 96
Hägersten-Liljeholmen 2007 98
Hägersten-Liljeholmen 2010 97
Hägersten-Liljeholmen 2013 96
Hässelby-Vällingby 2004 93
Hässelby-Vällingby 2007 96
Hässelby-Vällingby 2010 95
Hässelby-Vällingby 2013 94
Kungsholmen 2004 92
Kungsholmen 2007 92
Kungsholmen 2010 91
Kungsholmen 2013 89
Norrmalm 2004 94
Norrmalm 2007 95
Norrmalm 2010 89
Norrmalm 2013 91
Rinkeby-Kista 2004 89
Rinkeby-Kista 2007 90
Rinkeby-Kista 2010 92
Rinkeby-Kista 2013 89
Skarpnäck 2004 96
Skarpnäck 2007 98
Skarpnäck 2010 96
Skarpnäck 2013 95
Skärholmen 2004 93
Skärholmen 2007 96
Skärholmen 2010 91
Skärholmen 2013 95
Spånga-Tensta 2004 93
Spånga-Tensta 2007 96
Spånga-Tensta 2010 91
Spånga-Tensta 2013 95
Södermalm 2004 95
Södermalm 2007 93
Södermalm 2010 91
Södermalm 2013 92
Älvsjö 2004 96
Älvsjö 2007 97
Älvsjö 2010 95
Älvsjö 2013 94
Östermalm 2004 92
Östermalm 2007 94
Östermalm 2010 89
Östermalm 2013 88
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.4
Senast uppdaterad: 2017-06-09