Medvetet sparat på varmvattenförbrukningen

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholm stad som har medvetet sparat på varmvattenförbrukningen för att spara energi i bostaden.
Andel invånare som medvetet sparat på varmvattenförbrukningen för att spara energi i bostaden.
Indikator TEMA.8.3.7
Senast uppdaterad: 2017-06-07