Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Möjlighet att lämna källsorterat hushållsavfall

Indikator TEMA.9.4.1

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna källsorterat hushållsavfall nära bostaden.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
68 % (2016).
Utgångsvärde:
55 % (2004).

Kommentar

Andelen som uppger att de är nöjda med möjligheten att källsortera och lämna avfall nära bostaden fortsätter att öka. Totalt 68 procent uppger att de är nöjda i årets undersökning, varav 32 procent är mycket nöjda. Frågan innefattar såväl fastighetsnära källsortering som återvinningsstationer med gröna behållare.

Uppdaterad: 2019-05-23