Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avfallsmängder och behandlingsmetoder

Insamling av returpapper
Insamling av returpapper
Tema TEMA.9.1

Mängden hushållsavfall per person minskar i Stockholm. Omkring 30 procent av avfallet samlas in för materialåtervinning eller biologisk behandling. Resterande mängd går nästan uteslutande till förbränning.

Indikatorer

Uppdaterad: 2023-08-18