Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Avfallsmängder och behandlingsmetoder

Insamling av returpapper
Insamling av returpapper
Tema TEMA.9.1

Mängden hushållsavfall per person minskar i Stockholm. Mer än 90 procent av avfallet utnyttjas för energiåtervinning eller materialåtervinning.

Indikatorer

Uppdaterad: 2021-03-11