Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Matavfall till biologisk behandling

Indikator TEMA.9.1.5

Indikatorn visar andelen av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling. Stadens målsättning är att samla in 50 procent av matavfallet till 2018 och 70 procent av matavfallet till 2020. Det finns även ett motsvarande nationellt etappmål om att öka insamlingen till 50 procent 2018.

Andel matavfall till biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd

Datakälla: AvfallWeb/Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
28 % (2020).
Utgångsvärde:
3,5 % (2007).
Stadens mål:
70 % (2021).

Kommentar

Matavfallsinsamlingen ökar. Störst volymer kommer från restauranger och storhushåll. Där har staden arbetat längst och där går det att få in relativt stora volymer från få hämtställen. Sedan flera år erbjuds alla villaägare, men även bostadsbolag och bostadsrättsföreningar hämtning av matavfall. Allt fler ansluter sig till matavfallsinsamlingen. Sedan slutet av 2010 går allt matavfall som staden samlar in till biogasproduktion. Återvinningsgraden är lägre i Stockholm än medel bland Sveriges kommuner.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-08-27