Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Matavfall till biologisk behandling

Person som källsorterar matafall
Källsorterat matavfall
Indikator TEMA.9.1.5

Indikatorn visar andelen av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling. Stadens målsättning är att samla in 70 procent av matavfallet till 2023. Det finns även ett motsvarande nationellt etappmål om att öka insamlingen till 75 procent 2023.

Andel matavfall till biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd

Datakälla: AvfallWeb/Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
36 % (2022).
Utgångsvärde:
3,5 % (2007).
Stadens mål:
70 % (2023).

Kommentar

Matavfallsinsamlingen ökar. Sedan flera år tillbaka erbjuds alla villaägare, men även bostadsbolag och bostadsrättsföreningar hämtning av matavfall. Allt fler ansluter sig till matavfallsinsamlingen. Sedan slutet av 2010 går allt matavfall som staden samlar in till biogasproduktion.

Staden har dock fortsatt svårt att nå målet för biologisk behandling. Måluppfyllelsen väntas öka när obligatorisk insamling införs även för hushåll 2023 och när sorteringsanläggningen i Högdalen står färdig 2024.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-05-04