Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Plast till energiåtervinning

Högdalenverket
Högdalens förbränningsanläggning
Indikator TEMA.9.1.12

Indikatorn visar mängden plast som går till förbränning istället för materialåtervinning.

Mängden plastavfall som går till förbränning beräknas utifrån så kallade plockanalyser av restavfallet. Dessa genomförs vartannat år.

Ökad materialåtervinning av plast är bättre för miljön än förbränning med energiåtervinning. Kommande utsortering av plast i Högdalens sorteringsanläggning kommer att medföra en stor klimatnytta. Detta beror till största delen på att förbränningen av plast minskar och att utsorterad plast kan återvinnas. Därmed minskar tillverkningen av plast från primärt material.

Mängd plast som går till förbränning istället för materialåtervinning

Datakälla: SVOA via ILS
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2020.
Senaste värdet:
30 kg/inv (2020).
Utgångsvärde:
30 kg/inv (2020).
Mål:
11 kg/inv (2023).

Kommentar

Stadens mål är att mängden plast till förbränning ska minska till 11 kg/invånare.

Mängden plastavfall till förbränning är i stort sett oförändrad sedan 2020. Målet förväntas inte uppnås förrän den planerade sorteringsanläggningen i Högdalen är i drif. Sorteringsanläggningen kommer att sortera ut plast innan avfallet lämnas till energiåtervinning.

Uppdaterad: 2022-12-19