Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Behandling av avfall

Skorsten
I Högdalenverket produceras el och fjärrvärme av avfall.
Indikator TEMA.9.1.2

Indikatorn visar hur det insamlade avfallet behandlas.

Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.

Kommentar

Hushållsavfall som inte sorteras ut skickas till förbränning och energiutvinning i Högdalen. I förbränningsprocessen utvinns värme till ungefär 80 000 hushåll och el till cirka 200 000 hushåll. Sedan slutet av 2010 går allt matavfall som staden samlar in till biogasproduktion.

En liten del av grovavfallet, som inte kan behandlas och återvinnas, läggs på en deponi (soptipp). Slagg och aska från avfallsförbränning deponeras också. Denna avfallsmängd redovisas inte i diagrammet.

Uppdaterad: 2023-05-02