Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Möjligheter att lämna farligt avfall

Indikator TEMA.9.4.4

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna farligt avfall (färgrester, kemikalier m.m.).

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna farligt avfall

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
34 % (2016).
Utgångsvärde:
27 % (2004).

Kommentar

När det gäller möjligheterna att lämna farligt avfall har det inte skett någon större förändring över tiden. Här är missnöjet fortfarande relativt utbrett. I årets undersökning svarade nästan 40 procent att de var missnöjda medan 34 procent var nöjda.

Uppdaterad: 2019-05-23