Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sortering av farligt avfall

Indikator TEMA.9.3.6

Indikatorn bygger på enkätundersökningar och visar andelen Stockholmare som uppger att de alltid eller oftast lämnar in sitt farliga avfall för omhändertagande.

Andelen hushåll i Stockholm som oftast eller alltid sorterar ut farligt avfall

Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen. Brukarundersökning, trafikkontoret.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
87 % (2016).
Utgångsvärde:
76 % (2010).
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-03-11