Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Återvinning av elavfall

Indikator TEMA.9.3.8

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in elavfall för återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid lämnar elavfall till återvinning.

Rad-id Stadsdel Senaste värdet (%) Datum

0

Älvsjö

 92

2013

1

Bromma

 91

2013

2

Hela Stockholm

 91

2016

3

Hässelby-Vällingby

 91

2013

4

Skarpnäck

 90

2013

5

Spånga-Tensta

 89

2013

6

Kungsholmen

 89

2013

7

Hägersten-Liljeholmen

 88

2013

8

Östermalm

 86

2013

9

Farsta

 83

2013

10

Södermalm

 83

2013

11

Norrmalm

 82

2013

12

Enskede-Årsta-Vantör

 79

2013

13

Rinkeby-Kista

 77

2013

14

Skärholmen

 76

2013

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2019-05-23