Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Retur av burkar och glas

Indikator TEMA.9.3.4

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast pantar returburkar och returglas.

Andel invånare som oftast eller alltid pantar returburkar och returglas.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2004.
Senaste värdet:
92 % (2013).
Utgångsvärde:
94 % (2004).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23