Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tung trafik i innerstaden

Observatorielunden
Fasta mätstationer för buller finns i Observatorielunden och vid Sveavägen. Foto: Lennart Johansson.
Indikator TEMA.5.1.2.8

Indikatorn beräknas som genomsnittet per vardagsdygn i oktober av summan av alla passager över trängselskattesnittet, dvs trafik som passerar in eller ut ur staden via en trängselskatteportal. Trafik i Norra länkensystemet, inkl. Roslagsvägen, räknas inte. Med tunga lastbilar menas fordon över 3,5 ton.

Antalet avser genomsnitt per dag (kl. 6:30-18:30) de 4 veckorna närmast före höstlovet, dvs vecka 40-43.

Passager över trängselskattesnittet, tunga lastbilar och bussar

Datakälla: Trängselskattesystemet (Trafikverket/Transportstyrelsen) samt trafikkontorets trafikdatabas.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015.
Senaste värdet:
15771 (2020).
Utgångsvärde:
16827 (2015).
Uppdaterad: 2021-01-29