Köpt energi totalt

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening. Energianvändningen är inte graddagskorrigerad. Från och med 2015 ingår bara den el staden använder själv (den el som säljs vidare är avräknad).
Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter, ej graddagskorrigerad
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Under den tidigare miljöprogramsperioden 2012-2015 minskade behovet av köpt energi med ca 12 procent (ej graddagskorrigerat). Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter.

Stadens nya mål innebär att behovet av köpt energi ska minska med 10 procent från 2015 till 2019. Under 2016 ökade dock behovet av köpt energi. Orsakerna till detta är bland annat att S:t Eriks Markutveckling har tillkommit i beräkningsunderlaget med ca 220 000 kvm. Samt att Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Parkering AB och Stokab AB har utökat sina verksamheter. I Stockholm Parkering ABs fall handlar det om laddstationer som motverkar utsläpp och därför är positiva för miljön. Därutöver har det tillkommit ca 40.000 kvadratmeter byggnadsyta som i huvudsak består av nya bostäder.

2017 minskade behovet av köpt energi med en dryg procent jämfört med 2016. Det har under 2017 tillkommit ca 155.000 kvadratmeter byggnadsyta, i huvudsak bostäder. Jämfört med referensåret 2015 har den köpta energin ökat med omkring 5 procent. Det kan till viss det förklaras med att 2015 var ett mycket varmt år och behovet av uppvärmningsenergi var mindre jämfört med ett normalår.

Under 2018 har behovet av köpt energi minskat något jämfört med 2017. Jämfört med basåret 2015 har behovet av köpt energi ökat med 4,7%. Under 2018 har tillkommit ca 44 000 m2, i huvudsak bostäder.

Indikator TEMA.8.1.5
Senast uppdaterad: 2019-02-20
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt