Köpt energi totalt

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening.

Energianvändningen är inte temperaturkorrigerad, vilket innebär att ingen hänsyn har tagits till ökat värmebehov under kallare år.

Från och med 2015 ingår bara den el staden använder själv, den el som säljs vidare är avräknad.

Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter, ej temperaturkorrigerad
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Stadens mål innebär att energianvändningen i den egna verksamheten ska minska med tio procent från år 2015 till och med år 2019. Den gröna målbanan i diagrammet visar även det tidigare målet, att minska energianvändningen med tio procent till år 2015 jämfört med år 2011.

Under 2019 minskade energianvändningen med tre procent jämfört med året innan. Sedan basåret 2015 har dock energianvändningen ökat med två procent.

Orsakerna till ökningen är bland annat att S:t Eriks Markutveckling har tillkommit i beräkningsunderlaget (2016), samt att Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Parkering och Stokab har utökat sina verksamheter. I Stockholm Parkerings fall handlar det om installation av nya laddstationer som motverkar utsläpp och därmed är positiva för miljön. Därutöver har det tillkommit ny byggnadsyta, i huvudsak nya bostäder. Den förvaltade arean ökade med 2,4 procent 2015-2019. Ökningen beror även på att 2015 var ett mycket varmt år och behovet av uppvärmningsenergi var mindre jämfört med ett normalår.

Under den tidigare målperioden 2011-2015 minskade mängden köpt energi med 12 procent. Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter.

Indikator TEMA.8.1.5
Senast uppdaterad: 2020-05-19
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt