Köpt energi totalt (graddagskorrigerad)

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.

Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.
Användning Senaste värdet Datum
Totalt 1942 2016
Uppvärmning och varmvatten 1299 2016
Fjärrkyla 9,900 2016
El 632,9 2016
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Under den tidigare miljöprogramsperioden 2012-2015 minskade energianvändningen med 11 procent (graddagskorrigerat). Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter. Stadens nya mål innebär att energianvändningen ska minska med 10 procent från 2015 till 2019. Under 2016 ökade dock energianvändningen.

För 2015 finns två olika värden. Det beror på förändringar som gjordes med anledning av miljöprogrammet 2016-2019 där 2015 blev ett nytt basår. Den elenergi som säljs vidare ingår numera inte. S:t Eriks Markutveckling ingår i uppföljningen. Större delen av den el som används hos SGA fastigheter ingår inte då hyresgästen står för el-abonnemanget.
Indikator TEMA.8.1.1
Senast uppdaterad: 2017-09-08
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt