Rening av trafikdagvatten från Essingeleden/Norra länken

Trafikverket har anlagt två reningsanläggningar för trafikdagvatten från Essingeleden/Norra Länken, väster om Solnabron;. Dagvattnet leds till de två avsättningsmagasin; Kung Karl och Tomteboda. Kung Karls avsättningsmagasin är placerat mellan Pampaslänken och Terminalvägen/södergående Essingeleden. Tomteboda avsättningsmagasin ligger mellan Klarastrandsleden och stambanan. Det renade vattnet från de bägge anläggningarna släpps sedan ut i Karlbergskanalen. Magasinen färdigställdes under 2016.

För mer info - gå till Trafikverkets webbplats, se länk nedtill.

Åtgärd TEMA.1.3.4.14
Senast uppdaterad: 2018-02-01
Ansvarig organisation
  • Trafikverket
Kontakt