Undersöka bräddning i Drevvikens NV vik

I anslutning till två dagvattenutlopp i Drevvikens NV vik finns ett bräddutlopp som är anslutet till ett utjämningsmagasin för avloppsvatten vid Sköndalsbro. En skärmbassängsanläggning för rening av dagvatten har färdigställts 2009 i anslutning till bräddutloppet, se åtgärden "Drevviken, rening av trafikdagvatten från Nynäsvägen" (klicka på länken nedan).

Enligt Stockholm Vattens beräkningar bräddar avloppsvatten troligen aldrig eller ytterst sällan här. För att säkerställa att så är fallet ska en bräddfrekvensmätning genomföras. Åtgärden är planerad men i nuläget inte tidsatt.

Resultat

Undersökningen har försenats pga att bräddpunkten visat sig vara mer svårundersökt än väntat. Filmning behöver göras av ledningen, sedan ska en bräddfrekvensmätning göras.
Åtgärd TEMA.1.3.4.44
Senast uppdaterad: 2014-04-03
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument

Plan 2002 - Bräddning

Plan 2002 - Bräddning från ledningsnätet i Stockholm, framtagen av Stockholm Vatten 2002.