Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Blomstrande bullerskärm
Bullerskärm Lidingövägen. Foto: Johan Pontén
Mål TEMA.5.1.1

I åtgärdsprogrammet presenteras förslag och förhållningsätt för att begränsa trafikbullret i Stockholm. Antagen av kommunfullmäktige 2019.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra ljudmiljön och minska antalet boende som är exponerade av trafikbuller i staden, i huvudsak genom åtgärder i befintlig miljö. Syftet är också att vidareutveckla former för ett strukturerat och kontinuerligt arbete med ljud- och bullerfrågor i kommunen. Åtgärdsprogrammet syftar även till att identifiera prioriterade och kostnadseffektiva åtgärder mot buller.

Uppdaterad: 2021-06-03
Tema