Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Invånarna om boendemiljön

Tema TEMA.5.4

Totalt för Stockholm upplever 10 procent av invånarna att luftkvaliteten i bostaden är dålig. Denna andel har ökat sedan 2013. Mest missnöjda är de som bor i kommunal hyresrätt. Åtta procent av stockholmarna anser att luftkvaliteten utanför bostaden är dålig. När det gäller buller så upplevs vägtrafiken som det största problemet.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Uppdaterad: 2023-09-21