Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Luftkvalitet utanför bostaden

Indikator TEMA.5.4.22

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som anser att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska eller mycket dålig.

Andel stockholmare som anser att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska eller mycket dålig

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.
Senaste värdet:
8 % (2016).
Utgångsvärde:
8 % (2016).

Kommentar

År 2016 infördes en ny fråga i medborgarenkäten om luftkvaliteten utomhus. En klar majoritet (68 procent) svarade att den är bra. En fjärdedel tyckte att den var acceptabel, medan 8 procent tyckte att den är dålig. Med undantag för Östermalm var det i innerstaden (Södermalm, Norrmalm och Kungsholmen) som luftkvaliteten klassas som sämst. På Norrmalm svarade 45 procent att luftkvaliteten var bra, att jämföra med 84 procent i Skarpnäck. Andra stadsdelar där man i hög grad var nöjd med luftkvaliteten var Bromma, Farsta och Hässelby-Vällingby.

Uppdaterad: 2023-05-15