Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bostadens temperatur

Indikator TEMA.5.4.3

Diagrammet visar andelen stockholmare som anser att bostadens temperatur i allmänhet är ganska dålig eller mycket dålig. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som anser att bostadens temperatur är ganska dålig eller mycket dålig

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2013.
Senaste värdet:
16 % (2016).
Utgångsvärde:
13 % (2013).

Kommentar

16 procent av stockholmarna upplever problem med bostadens temperatur. Problemen upplevs större av boende i hyresrätter än av de som bor i bostadsrätt eller småhus.

Uppdaterad: 2019-05-23