Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Luftkvalitet i bostaden per boendeform

Indikator TEMA.5.4.2

Diagrammet visar andelen stockholmare som anser att luftkvaliteten i den egna bostaden är ganska dålig eller mycket dålig.

Andel stockholmare som anser att luftkvaliteten i bostaden är ganska dålig eller mycket dålig

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2013.
Senaste värdet:
10 % (2016).
Utgångsvärde:
7 % (2013).

Kommentar

Totalt för Stockholm upplever 10 procent av invånarna att luftkvaliteten i bostaden är dålig, denna andel har ökat sedan år 2013. Det förekommer tydliga skillnader i synen på luftkvaliteten beroende på upplåtelseform, där de som bor i småhus/villa/radhus upplever luftkvaliteten som betydligt bättre än de som bor i flerfamiljshus.

Uppdaterad: 2023-05-15