Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fukt eller mögellukt i bostaden

Indikator TEMA.5.4.10

Andel av dem som upplever problem med luftkvaliteten i bostaden, som upplever fukt- eller mögellukt.

Problem med fukt eller mögellukt i bostaden.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2004.
Senaste värdet:
8 % (2016).
Utgångsvärde:
7 % (2004).

Kommentar

8 procent av de som upplever problem med luftkvaliteten i bostaden, uppger att de besväras av fukt- eller mögellukt i bostaden.

Frågan har omformulerats i senare års medborgarenkäter, men svaren bedöms ändå vara jämförbara.

Uppdaterad: 2023-05-15