Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Allergi- eller astmabesvär

Indikator TEMA.5.4.4

Nyckeltalet visar andelen invånare med allergi- eller astmabesvär.

Andel stockholmare med allergi- eller astmabesvär.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2013.
Senaste värdet:
22 % (2013).
Utgångsvärde:
22 % (2013).

Kommentar

22 procent av invånarna uppgav i enkäten år 2013 att de hade problem med allergier eller astma.

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2023-05-15