Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bostadens temperatur

Indikator TEMA.5.4.3

Diagrammet visar andelen stockholmare som anser att bostadens temperatur i allmänhet är ganska dålig eller mycket dålig. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som anser att bostadens temperatur är ganska dålig eller mycket dålig

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2013

13

1

Totalt

2016

16

2

Bostadsrättsförening

2013

9

3

Bostadsrättsförening

2016

14

4

Kommunal hyresrätt

2013

23

5

Kommunal hyresrätt

2016

31

6

Privat hyresrätt

2013

25

7

Privat hyresrätt

2016

25

8

Småhus/villa/radhus

2013

2

9

Småhus/villa/radhus

2016

2

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

16 procent av stockholmarna upplever problem med bostadens temperatur. Problemen upplevs större av boende i hyresrätter än av de som bor i bostadsrätt eller småhus.

Uppdaterad: 2019-05-23